Kammarkollegiet väljer Fujitsu

Fujitsu har tilldelats ramavtal med Kammarkollegiet gällande upphandlingen Licensförsörjning 2010. Tidigare ramavtal, Programvaror och tjänster 2007, har haft en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor per år och det nya avtalet beräknas hamna i samma storlek. Avtalet löper under 24 månader med möjlighet till förlängning och innebär att alla statliga myndigheter, alla landsting samt cirka 230 kommuner kommer att kunna få sina mjukvarutjänster levererade av Fujitsu.

Regeringen beslutade i maj 2010 att Kammarkollegiet ska överta upphandlingsverksam-heten inom den statliga inköpssamordningen. Beslutet innebär att Kammarkollegiet nu hanterar ramavtalen och upphandlingarna som tidigare hanterats av bland annat Arbetsförmedlingen, Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Verket för Högskoleservice.

Fujitsu är nu en av sju leverantörer som kan lägga bud på programvaror och medföljande tjänster för implementering för de verksamheter som omfattas av Kammarkollegiets upphandlingsansvar.

– Eftersom vi haft ett liknande ramavtal tidigare med Kammarkollegiet, ser vi det här avtalet som en kvittens på vårt långsiktiga arbete att uppfylla de stränga krav som Kammarkollegiet ställer i sina upphandlingar. Avtalet visar att vi är ledande på att leverera IT-tjänster och produkter till den offentliga sektorn, säger Staffan Östlund på Fujitsu

För mer information, var vänlig kontakta:
Staffan Östlund, Business Unit Director, Fujitsu
Telefon: 070-793 70 73
E-post: staffan.ostlund@se.fujitsu.com

Björn Landerberg, Head of Marketing & Communications, Fujitsu
Telefon: 0739-733 603
E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt.   Svenska Fujitsu har 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i över 100 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (55 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011.

Taggar:

Dokument & länkar