Aktieägartillskott på 46 miljoner kronor halverar Funäsdalsbergets skuld – flera intresserade att investera

Tack vare en uppgörelse mellan befintliga aktieägare, rekonstruktören Mats Säterberg från Lindahl advokatbyrå och koncernens vd Kevin Kirk har man nu mer än halverat Funäsdalsbergets skuld via omvandling av lån till aktieägartillskott på cirka 46 miljoner kronor.
– Det här ökar bolagets attraktion och ökar möjligheterna för en lyckosam rekonstruktion och därmed fortsatt utveckling av Funäsdalsberget, som idag är en väsentlig del i den framgång Funäsfjällen haft de senaste åren, säger Kevin Kirk.

Det var i början av januari som Funäsdalens Alpina AB ansökte om rekonstruktion. Sedan dess har driften av anläggningen fortgått som vanligt samtidigt som ledningen för Funäsdalsberget och rekonstruktören advokat Mats Säterberg förhandlat med möjliga intressenter och investerare.

– Vi fortsätter arbetet med att hitta en långsiktig och trygg finansiering för Funäsdalsberget och det arbetet fortgår framgångsrikt. Vi hoppas och tror att vi kan ha en långsiktig och finansiellt stark lösning till i slutet av mars där vi bland annat får förutsättningar att förverkliga de färdiga planerna på en gondolbana som knyter ihop toppen på berget med centrum i byn, säger Kevin Kirk.

Storsatsningen på Funäsdalsberget har varit positiv för hela Funäsdalen och Funäsfjällen, som är samlingsnamnet för anläggningarna i området.

– Utvecklingen av Funäsdalsberget har påverkat hela området positivt. Nu är ambitionen att vi ska föra utvecklingen vidare. Här är gondolbanan en viktig del vilken skulle skapa en enastående och ekonomiskt stark produkt. En gondolbana skulle bli en stor attraktion, både vinter och sommar, och påverka hela destinationen positivt samt generera fler investeringar och arbetstillfällen, säger Kevin Kirk.

Samtidigt är aktiviteten i full gång på Funäsdalsberget och rekonstruktionen har inte påverkat den dagliga driften.

– Hela anläggningen är öppen som vanligt och bokningsläget de kommande veckorna och inför påsken ser bra ut, säger Kevin Kirk.

Även om det börjat töa på många håll i Skidsverige är Funäsdalsberget och Funäsfjällen relativt sett ett väldigt snösäkert område. När många andra anläggningar har problem med snötillgången ser man inga problem i Funäsfjällen där till exempel Tänndalen har öppet till början av maj med tävlingen 1:a-majtrofén.

– Som det ser ut nu kommer vi inte att ha några problem med snötillgången. Bra med snö, goda klimatförutsättningar och stor kapacitet att lägga konstsnö borgar för att vi har kanonskidåkning i påsk även i år, säger Kevin Kirk.

För ytterligare information kontakta:
Kevin Kirk, vd Funäsdalens Alpina AB, tfn 0706-00 98 61, e-post: kevin.kirk@funasdalsberget.se
Bilder för fri publicering:
www.funasdalsberget.se

Funäsdalens Alpina AB, som har sitt säte i Funäsdalen och som ingår i Funäsfjällen, startade under våren 2007 då man förvärvade Funäsdalsberget av Funäsdalsberget AB. Ägarna är skidälskande entreprenörer som har sitt hjärta här i Funäsdalen och cirka 40 Funäsdalsbor, som genom det gamla bolaget är delägare i Funäsdalens Alpina. Nya Funäsdalsberget invigdes i december 2007 med bland annat en ny 6-stolslift och 14 nya nedfarter. Målet är att skapa ett av Sveriges bästa områden för skidupplevelser.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar