FundedByMe förvärvar Laika Consulting

FundedByMe offentliggör idag att de förvärvar 100% av aktierna i det etablerade bolaget Laika Consulting AB, en ledande kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation. Därmed dubblar företaget sitt investerarnätverk till nära 250 000 medlemmar och blir därmed störst i Norden. Förvärvet är ett strategiskt viktigt steg för att ytterligare förstärka FundedByMes utbud av finansiella tjänster.

“Laika är ett synnerligen välskött bolag som vi samarbetat med sedan 2012 och vi har under åren sett att vi har liknande ambitioner, visioner och attityder; nämligen att förbättra och förändra delar av den gamla ineffektiva finansvärlden. I våra bolags tillväxtfaser ser vi förvärvet som ett mycket intressant steg och vi bedömer att konsolideringen kommer att vara fördelaktig och genomförbar samt leda till synergieffekter som kan mätas genom kassaflödet, effektivitet och tillväxt.” konstaterar Daniel Daboczy VD och medgrundare FundedByMe.

En breddning och en konsolidering av företagens tjänster beräknas ge stora synergier. Investor Relations är ett affärsområde där Laika har en väl etablerad verksamhet. Dessutom har företaget stor kunskap inom emissioner och noteringsprocesser. Något FundedByMe nu förstärker sin digitala crowdfunding verksamhet med. FundedByMe har kompletterande framgångsrikt arbetat med ambassadörskap som en viktig del av crowdfunding. Även Laika Consulting har delvis ägnat sig åt crowdfunding sedan start men varken internationellt eller digitalt.

“Laika Consulting var ett av de första bolagen i Sverige som arbetade med crowdfunding när vi etablerade oss 2004. Jag ser fram emot att följa bolagets utveckling på nära håll. En kombination av Laikas kompetens om noterade bolag, tillsammans med FundedByMe med sin internationella samt digitala närvaro kan skapa nya möjligheter för tillväxt”, konstaterar Laikas avgående VD Ingmar Rentzhog, som på deltid kommer att fortsätta arbeta med strategiska kundprojekt för FundedByMe och Laika Consulting, samt även tar en roll i företagets styrelse. Majoriteten av hans tid kommer han att fokusera på klimatförändringarna genom det nyetablerade bolaget “We Don’t Have Time” som han är VD samt grundare av.

Förvärvet finansieras genom en kontant del samt emission av nya aktier i FundedByMe AB (publ). Parterna önskar att inte yttra sig avseende köpeskillingen. FundedByMe räknar med att omsätta runt 40 miljoner det första gemensamma verksamhetsåret. Vidare räknar bolaget med att det nya nätverket i kombination med konsolideringen av tjänsterna för IR och större IPO affärer kommer vara lukrativa för bolaget framåt. Tobias Berglund som varit med sedan starten 2004 och idag är vVD för Laika Consulting tillsätts som VD för Laika Consulting samt vVD för FundedByMe. Peter Sundberg utses till vVD för Laika Consulting.

FundedByMe har nyligen presenterat statistik från 2017 som visar att 45 procent av alla investeringar som gjorts via plattformen kommer från kvinnor. Bolaget har en ambition att öka andelen kvinnliga investerare. Därför är Feminvest som är ett av Laikas investerarnätverk ett ytterligare strategiskt komplement till ett expanderade FundedbyMe.

Under 2017 hade FundedByMe en förlust på 5,8 miljoner, jämfört med 10,5 miljoner föregående år, en minskning med cirka 55 procent, bolagets målsättning är att generera vinst 2018. Företaget har även en kraftig tillväxt i antalet framgångsrikt stängda kampanjer för år 2018. I år har bolaget stängt 14 kampanjer jämfört med totalt 33 stycken för år 2017.

Om Laika Consulting

Sedan starten år 2004 har Laika Consulting AB upplevt en stark tillväxt och såväl 2017 som 2009 utnämndes företaget till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Idag har bolaget runt 150 000 investerare och har fram till idag hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner. Företaget fokuserar på finansiell kommunikation, uppdrag omfattar allt från strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation.

Om FundedByMe

FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 500 miljoner via crowdfunding. Bolaget har mer än 111,000 registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore.

Taggar:

Om oss

FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 500 miljoner. Bolaget har mer än 110,000 registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan: www.fundedbyme.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Laika är ett synnerligen välskött bolag som vi samarbetat med sedan 2012 och vi har under åren sett att vi har liknande ambitioner, visioner och attityder; nämligen att förbättra och förändra delar av den gamla ineffektiva finansvärlden. I våra bolags tillväxtfaser ser vi förvärvet som ett mycket intressant steg och vi bedömer att konsolideringen kommer att vara fördelaktig och genomförbar samt leda till synergieffekter som kan mätas genom kassaflödet, effektivitet och tillväxt.
Daniel Daboczy VD och medgrundare FundedByMe.
Laika Consulting var ett av de första bolagen i Sverige som arbetade med crowdfunding när vi etablerade oss 2004. Jag ser fram emot att följa bolagets utveckling på nära håll. En kombination av Laikas kompetens om noterade bolag, tillsammans med FundedByMe med sin internationella samt digitala närvaro kan skapa nya möjligheter för tillväxt
Ingmar Rentzhog, fd VD och grundare Laika Consulting