EAZA ger Furuviksparken beröm

Med runt 400 medlemmar är EAZA, European Association of Zoos and Aquaria, världens största djurparksorganisation och kraven för att få vara medlem är höga. För att se till att dessa följs genomförs regelbundna screeningar i medlemsparkerna. När Furuviksparken granskades i augusti blev omdömet ”en bra skött park med god djurvälfärd”.

För att kontrollera att parkerna uppfyller de åtaganden som EAZA kräver genomför organisationen regelbundna kontroller där man tittar på hur deras medlemmar arbetar med bland annat djurvård, veterinära frågor, säkerhetsfrågor, personal och utbildning. I mitten av augusti genomfördes en sådan screening i Furuviksparken. Nu har EAZA lämnat ett skriftligt utlåtande där man skriver att Furuvik är en bra skött park med stora naturliga hägn och en god djurvälfärd. EAZA är också imponerad av det professionella ledarskapet på djuravdelningen, den ambition som finns och en öppenhet hos personalen när den visade upp djurparkens verksamhet.

–Vi är naturligtvis oerhört stolta över det omdöme vi har fått. Det här är ett kvitto på att EAZA ser oss som en aktiv medlem som arbetar mycket målmedvetet för att fullfölja vårt huvudsakliga uppdrag som djurpark. Det är oerhört viktigt för oss att få fortsätta vara en del av EAZA-familjen och all den enorma kunskap som finns där, både för Furuvik som organisation och för den enskilda djurvårdaren, säger djurchef Daniel Hansson.

Organisationen lyfter även fram att Furuviksparken gör mer än de flesta andra djurparker av samma storlek och förutsättningar med avseende på den forskning som bedrivs i samarbete med Lunds Universitet.

Furuviksparken har varit medlem i organisationen sedan den grundades år 1992 men det är första gången vi screenas. EAZA spelar en viktig roll i bevarandearbetet av hotade arter och skydd av olika djurarters naturliga livsmiljöer och medlemsparkerna utbildar årligen miljontals människor över hela Europa om vikten av att bevara den biologiska mångfalden och hur vi kan leva hållbart. Tanken med EAZA är att höja kvalitén på alla djurparker inom organisationen då man kan dela information med varandra samt att man gemensamt förvaltar hotade djur och bedriver bevarandearbete.

För mer information kontakta:
Daniel Hansson, djurchef på Furuvik
Telefon 010-708 79 23
E-mail daniel.hansson@furuvik.se

För pressbilder, besök vår bildbank http://bilder.parksandresorts.com/furuvik

Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena, naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan 1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken. Furuvik är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om djur och natur. 2017 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under säsong och gästades av drygt 300 000 besökare. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar