Byter namn till Future Gaming Group International AB

Som bolaget kommunicerade efter bolagsstämma den 29/5 2017 är nu namnbytet från Playhippo AB till Future Gaming Group International AB registrerat hos Bolagsverket.

Bolagets aktier kommer att börja handlas under kortnamnet FGG från och med den 10 augusti 2017.

I samband med namnbytet har även den kvittningsemission som beslutades på bolagsstämman registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i bolaget ökar med 79 933 890 aktier till totalt 300 362 232 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 474 594 kronor till 9 298 619 kronor.

Stockholm 3 augusti 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar