Investerar i förbättrad spelupplevelse

PlayHippo satsar under våren 2016 på att höja tempot i bolagets marknadssatsningar, etablering av det nya varumärket och investeringar i förbättrade spelupplevelser.

Under årets första kvartal kommer livecasino och en ny design att lanseras och målsättningen är att det nya varumärket ska sjösättas under första halvåret. PlayHippo har nu vidtagit åtgärder för att säkerställa att satsningarna genomförs och har därför upptagit ett lån om 2 miljoner kronor från bolagets största ägare till mycket förmånliga villkor. Lånet löper i 5år mot 4 % ränta, det första året är helt amorteringsfritt.

För att frigöra kapital att tillskjuta bolaget har PlayHippos VD Christian Bönnelyche och

Styrelseledamot Henrik Granlund via sina bolag tillsammans sålt 2 237 424 aktier i PlayHippo, vilket motsvarar mindre än 4,5 % av deras totala innehav.

Det negativa resultatet i förra årets tredje kvartal sänkte tempot i PlayHippos expansionsplaner.

”Det är mycket glädjande och positivt att bolagets huvudägare tar ett stort och generöst ansvar för bolagets satsningar och säkerställer 2016:s mycket ambitiösa planer. Vi är övertygade om att åtgärderna vi nu konkretiserar kommer att slå väl ut och komma bolaget och bolagets samtliga aktieägare tillgodo” säger PlayHippos styrelseordförande Tobias Fagerlund

Stockholm i januari 2016

Playhippo AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar