Kompletterande information - extra stämma

Till Punkt 8 på dagordningen föreslås följande kandidater till val av ny styrelse:

Styrelsen föreslår Patric Rustman och Christian Bönnelyche till ordinarie styrelseledamöter.

Patrik Rustman är född 1972 och är VD inom reklambranschen. Han har förutom erfarenhet inom reklam och media mycket goda kunskaper inom bolagsstyrning och ledarskap inom snabbväxande organisationer med digitala affärsmodeller likväl som erfarenhet av spelbranschen.

”Patrik besitter de kvaliteter och erfarenheter som PlayHippo efterfrågar och vi är mycket glada att Patrik ansluter och förstärker vår styrelse.” – Säger bolagets styrelseordförande Tobias Fagerlund.

Christian Bönnelyche tillträdde för 18 månader sedan som VD för PlayHippo AB (publ) och vill härmed fördjupa sitt engagemang i bolaget.

Stockholm i November 2015
Playhippo AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar