Signerar förvärvsavtal och inleder obligationsfinansieringsprocess

Future Gaming Group har signerat aktieöverlåtelseavtal med Viistek Media (se PM från 2017-10-10) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Viistek är en affiliateverksamhet som verkar internationellt, främst inom paid-media precis som Phase One. FGG har samtidigt signerat ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal med Bethard Group avseende förvärvet av Bethards två casinovarumärken SverigeKronan och SuomiVegas. Aktieöverlåtelseavtalet med Bethard är ett uppdaterat överlåtelseavtal och ersätter tidigare ingångna aktieöverlåtelseavtal mellan parterna. Avtalen är villkorade av finansiering fram till 30 november och det finns ingen break-up fee om finansiering uteblir.

Total finansiering för ovan förvärv uppgår till ca. 130MSEK varav 90MSEK kommer betalas kontant på transaktionsdagen och resterande del av köpeskillingen består av earn-out som baserar sig på att förvärvade enheter uppvisar en positiv resultatutveckling under de närmaste 6-12 månaderna efter tillträde.

På en konsoliderad basis (pro-forma) för de senaste tolv månaderna till och med sista september 2017 uppvisar de tänkta förvärven samt Phase One en omsättning om 68MSEK med en EBITDA på 31MSEK. Dessa pro-forma siffror inkluderar verksamheten i Viistek, SverigeKronan, SuomiVegas och Phase One (redan förvärvat, se pressmeddelande 20 september 2017) och exkluderar den befintliga verksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com, etc.) som planeras att knoppas av till ett separat bolag och därefter delas ut till befintliga aktieägare (se pressmeddelande 19 oktober 2017).

Förvärven är ett stort steg i FGG’s transformationsprocess och FGG kommer i och med förvärven inneha en betydligt starkare finansiell position vilket kommer möjliggöra ytterligare expansion framåt.

Givet nu ingångna aktieöverlåtelseavtal kommer FGG tillsammans med en svensk investmentbank under november utvärdera obligationsfinansiering om upp till 140 miljoner kronor för att finansiera förvärven. Obligationsfinansieringsprocessen inleds omedelbart. 

Stockholm 10 november 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance. 

Prenumerera

Dokument & länkar