Tidigarelägger delårsrapport

Future Gaming Group tidigarelägger publicering av delårsrapport till den 10 november 2017.Tidigare kommunicerat datum var 29e november 2017.

Stockholm 9 november 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail:  info@futuregaminggroup.com      Web:  https://futuregaminggroup.com/    

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 novemberr 2017.  

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com , www.vipstakes.com , www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance.  

Prenumerera

Dokument & länkar