FX International AB(publ) – styrelseledamot åtalas för insiderbrott

FXI:s styrelseledamot Carl-Henric Nilsson har åtalats för insiderbrott. Carl-Henric Nilsson förnekar brott.

Carl-Henric Nilsson: På en semesterresa i juni 2016 nämnde jag för en bekant att jag satt i FXI:s styrelse och att bolagets algoritmstyrda valutahandel var intressant. Denna information föranledde honom att köpa aktier i bolaget. Köpet sammanföll i tiden med de sonderingar som fördes med den slovakiske kapitalförvaltaren Valor vilka sedermera ledde till avtal och utväxling av prestationer. Åklagaren anser att jag röjt insiderinformation. Det har jag inte, så enkelt är det.

Johan Wiklund, styrelseordförande i FXI och advokat kommenterar: Det är beklagligt för Carl-Henric och bolaget att ha blivit indraget i denna sak. Carl-Henric är en duglig och hederlig person och mitt förtroende för honom är orubbat.

Helsingborg 2018-05-03

För ytterligare information kontakta:

Carl-Henric Nilsson                                                                                                                                       Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)733 32 02 00                                                                                                                              Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                                  

E-post: johan.wiklund@fxi.se

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar