FXI anställer chef för Investor relations

FX International AB (www.fxi.se) kan idag meddela att bolaget har engagerat Eric Lindeen som Head of Investor Relations. Eric kommer att vara placerad i Stockholm.

Eric har tidigare arbetat med försäljning av FX produkter på UBS och Morgan Stanley i London. Vidare har han en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Lindeen börjar omgående och hans fokus kommer att vara att bygga upp den institutionella investerarbasen till FXIs planerade hedgefond Genova Global FX.

Lars Eriksson kommenterar: ”Eric har stor erfarenhet av kapitalmarknaden och hans erfarenhet inom branschen innebär en klar förstärkning av Bolagets organisation. Det är med glädje vi välkomnar Eric till FXI

Denna information är sådan information som FX International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD

Tel: +46 (0)709 68 10 04
E-post: lars.eriksson@fxi.se

----------------

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Företaget fokuserar på algoritmisk handel i valutor. Bolaget bedriver handel med eget kapital, är aktiva rådgivare till planerade fondbolag och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare. FXI kommer lansera en hedgefond under början på 2017 riktad till institutionella investerare. Bolaget har i fem år bedrivit förvaltningen med algoritmiska strategiska metoder med mål att uppnå riskjusterad, långsiktig och marknadsoberoende avkastning.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar