Halvårsrapport FX International AB (publ)

Oktober - december 2015

  •     Nettoresultat av valutahandel: 5,9 % (-2,3 %).
  •     Rörelseresultat: -94 tkr (-207 tkr).
  •     Finansiella intäkter minus kostnader: -11 tkr (21 tkr).
  •     Resultat före skatt: -94 tkr (-186 tkr).

Juli - december 2015

  •    Nettoresultat av valutahandel: 8,1 % (96,8 %).
  •     Rörelseresultat: 8 tkr (63 tkr).
  •     Finansiella intäkter minus kostnader: 7 tkr (11 tkr).
  •     Resultat före skatt: -171 tkr (74 tkr).

VD Kommentar
Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 5,9 % av förvaltat kapital.


NAV kursen den 31 december uppgick till 345,7 vilket är en uppgång med 245,7 % efter 63 månaders handel. Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter för lönsam valutahandel även framöver.

Såsom meddelats i FXI:s pressreleaser pågår diskussioner om att FXI skall vara advisor till en nystartad valutafond. Härtill förs diskussioner om förvärv av handelssystemet Genova FX.

Valutamarknaden
Perioden har präglats av stora valutarörelser i valutaparet EUR/USD som medfört att handelsresultatet för perioden varit tillfredsställande.

Handelsresultat
Nettoresultatet av valutahandel under perioden uppgår till 5,9 %.

(se tabell i bifogad pdf)

Nettoresultatet av valutahandeln sedan 1 juli 2010 är 245,7%. Bolagets bedömning är att valutahandeln fungerar väl.

Övriga väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Kommentarer till bokslutsperioden
Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning. Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar