Marknadsmeddelande 237/16 - Information om företrädesemission i FX International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (FXI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 11 oktober 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 oktober 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 7,75 sek. (1:2 á 7,75 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 oktober 2016 till och med den 27 oktober 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 17 oktober till och med den 31 oktober 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: FXI TR
ISIN-kod: SE0009190127
Orderboks-ID: 127725
Första handelsdag: Den 17 oktober 2016
Sista handelsdag: Den 27 oktober 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: FXI BTA      
ISIN-kod:                       SE0009190135
Orderboks-ID: 127726           
Handelsperiod: 17 oktober 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 6 oktober, 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.