Överenskommelse om fondstart

Under det senaste året har FXI lagt ned omfattande arbete på att starta en fond som använder handelsplattformen för sin valutahandel. Skälet till detta är att förvaltning i fondstruktur ofta är ett krav för att attrahera kapital från större aktörer i marknaden.

Tidigare har vi gjort bedömningen om att vi behöver 5 meur i startkapital för att starta fonden. Det har visat sig vara svårare än vi trodde att få in grundkapitalet för att starta fonden.

Vi kan nu meddela att FXI nu har en överenskommelse med Coppin Collings om att det enbart krävs ett startkapital om ca 1 MEUR för att starta fonden. Ett startkapital i denna storleksordning är inte optimalt med tanke på fondens fasta kostnader men bedöms ändå räcka för att få bollen i rullning.

FXI planerar att genomföra en företrädesemission som fulltecknad innebär att FXI kan inbetala startkapitalet och därmed säkerställa att fonden kommer igång under första kvartalet 2016.

Fonden riktar sig till kvalificerade investerare som vill ha en konjunkturoberoende förvaltning med bra möjligheter till avkastning och låg risk. Handelssystemet Genova FX används i förvaltningen och har under fem års verklig handel presterat väsentligt högre årlig avkastning än 10%. FXI har rollen som fondens Advisor, Londonbaserade Coppin Collings Ltd är fondens investment manager och fonden administreras av Apex Fund Services (UK) Ltd.

Helsingborg den 2016-01-26

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                                                  Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                                    Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                                            E-post: johan.wiklund@fxi.se

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar