Delårsrapport januari - mars 2017

Januari – mars 2017

  • Koncernens intäkter för perioden var 234,5 (101,2) MSEK, en ökning med 132 procent jämfört samma period under 2016
  • Rörelseresultatet för perioden var 21,1 (8,9) MSEK, en ökning med 136 procent jämfört med samma period 2016
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,7 (6,7) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 2,12 (0,76) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -2,3 (3,5) MSEK
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,5 miljoner, en ökning med 109 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 236,4 tusen, en ökning med 117 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 35,9 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 151 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 97 (90) procent av de totala intäkterna 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e maj 2017, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa Free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, Twin Moons Society®, Supermarket Mania® och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar