Delårsrapport januari - september 2017

Juli – september 2017

  • Koncernens intäkter för perioden var 268,3 (126,5) MSEK, en ökning med 112 procent jämfört samma period 2016.
  • Rörelseresultatet för perioden var 32,6 (13,1) MSEK, en ökning med 149 procent jämfört med samma period 2016.
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 (10,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,17 (1,24) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 29,9 (20,9) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,3 miljoner, en ökning med 93 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 273,1 tusen, en ökning med 126 procent. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 40,1 USD, en ökning med 0 procent jämfört med samma period föregående år och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 104 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 121 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 99 (94) procent av de totala intäkterna.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 november 2017, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar