Preliminära försäljningssiffror januari - mars 2018

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2018 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 372 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 59 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2017. 

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: ”Som planerat, och som vi kommunicerat tidigare, har vi under det första kvartalet 2018 minskat marknadsutgifterna vilka beräknas bli 25-27% av omsättningen. Såsom förväntat, tack vare att våra spelare återkommer, den långa livslängd som våra spel uppvisar och trots lägre kostnader för användarförvärv i absoluta och relativa tal, fortsatte våra månatliga intäkter att stiga och första kvartalets intäkter blev 4% högre än i fjärde kvartalet 2017. Mer detaljerad information kommer att finnas tillgänglig i rapporten för första kvartalet som släpps den 3 maj 2018.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 April 2018, klockan 08:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker.
G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar