14 miljoner i stipendium till barn och ungdomar i Stockholmsregionen

Ikväll är det äntligen dags för Gålöstiftelsens Årshögtid där diplom delas ut till årets stipendiater. Totalt delas det under kvällen ut ca 20 miljoner kronor i stipendier.  

Varje år ansöker tusentals barn och unga i ekonomisk utsatthet om Gålöstiftelsens studiestipendier. Totalt tilldelas i år 1575 barn och ungdomar i Stockholmsregionen studiestipendier till en summa som totalt uppgår i ca 14 miljoner kronor.

- Gålöstiftelsen är sprungna ur övertygelsen att om barn har en möjlighet att klara sina studier kommer vi att successivt bygga ett framtida samhälle där alla får en chans att utvecklas, följa sina drömmar och maximera sina livschanser. Därför är våra studiestipendier hjärtat i vår verksamhet, säger Ingemar Persson, Generalsekreterare för Gålöstiftelsen.

Utöver studiestipendierna delar även Gålöstiftelsen ut stipendium till 31 studenter från Stockholmsregionen som avlägger examen utomlands. Gålöstiftelsens anknutna stiftelse Sixten Gemzéus stiftelse delar ut stipendium till 11 studenter. Totalt uppgår dessa stipendium till 5 miljoner kronor.

Kriterier för studiestipendiet:

Godkända betyg

Rekommendation från mentor eller klassföreståndare

Föräldrarnas besked om slutgiltig skatt (för närvarande dras gränsen vid 500 000 kr/år)

Läs mer här: https://galostiftelsen.se/Studiestipendium

 

Kontakt:

Jonas Rosdahl

070-767 19 13

jonas@galostiftelsen.se

 

Om Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen är en av Sveriges största stiftelser som varje år hjälper tusentals unga att nå sina drömmar. Gålöstiftelsen delar årligen ut studiestipendier, stipendier för högre utlandsstudier och Blanda Varandra-stipendiet. En viktig del av arbetet för att ge unga stockholmare ett meningsfullt sammanhang sker inom många organisationer som är verksamma inom det civila samhället och Gålöstiftelsen stödjer många av dessa.

Prenumerera