44 nya USA-kliniker under 1998

44 nya USA-kliniker under 1998 Gambro har i USA under 1998 hittills genom förvärv etc etablerat 44 nya dialyskliniker med sammantaget 2.100 patienter i tolv delstater. Av dessa kliniker är 30 helägda, övriga drivs som joint ventures eller under Gambros ledning. De nya klinikerna är fördelade på följande delstater Alabama (6) Ohio (6) California (2) Pennsylvania (3) Illinois (8) Tennessee (2) Kentucky (1) Texas (2) Maryland (7) Virginia (2) Missouri (3) Wisconsin (2) Genom Gambro Healthcare äger och driver Gambro i USA totalt 441 kliniker med ca 32.500 patienter i sammantaget 32 delstater samt Washington DC. Totalt i världen ger Gambro vård åt mer än 38.000 patienter. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Gambro AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 18 miljarder kronor och ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.