Delårsrapport januari-september 1998

Delårsrapport januari - september 1998: Renodlingen slutförd * Försäljningen uppgick till 13.657 MSEK (16.502), en ökning med 29% för nuvarande struktur, inkl. förvärv. * Resultatet efter finansiella poster blev 5.915 MSEK (11.852), vari ingår engångsposter på 5.279 MSEK (11.101). * Fortsatt expansion och tillväxt inom klinikverksamheten i Europa och Amerika. * God volymutveckling inom njursjukvårdsprodukter. * Koncernen helt renodlad till medicinsk teknik - Försäljningen av drygt 113 miljoner aktier i ABB till Gambros aktieägare avslutad. Värde motsvarande ca SEK 14 per Gambro-aktie överfört till aktieägarna. - Försäljningen av 60% i MacGREGOR avslutad. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel: 08-613 65 00, 070-513 65 33 Sören Mellstig, vVD, Ekonomi- och Finansdirektör, tel: 08-613 65 00 Anna Augustson, Investor Relations Assistant, tel: 08-613 65 00 Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 18 miljarder kronor och ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar