Excorim och COBE BCT undertecknar distributionsavtal med Therasorb

Excorim och COBT BCT undertecknar distributionsavtal med Therasorb Excorim i Lund, ett helägt dotterbolag till COBE BCT i Denver, USA, har ingått ett exklusivt distributionsavtal med Therasorb, München, Tyskland. Detta innebär att Therasorb har exklusiv rätt att sälja Excorims produkter för immunoadsorption i Västeuropa, Afrika och Mellanöstern. Therasorb har även en icke-exklusiv rätt att sälja vissa produkter avsedda för terapeutisk aferes som produceras av Excorim. Produkter som omfattas av avtalet kan komma att utökas i framtiden. Edward C. Wood, VD för COBE BCT säger: "Det är mycket positivt att få Therasorb som partner för Excorims produkter. Vi har länge varit ett av de ledande företagen inom terapeutisk aferes och immunoadsorption samtidigt som vi inser betydelsen av en fokuserad insats inom immunoadsorption för att vidareutveckla denna marknad." Gustav Samuelsson, VD, Excorim AB säger: "Att ha en stark marknadspartner som Therasorb, ger oss utökade möjligheter att satsa på den framtida utvecklingen för att stå ännu starkare än vi gör idag. Detta kommer att ge läkarkåren utökade möjligheter att behandla svårt sjuka patienter." Holger Beckmann, Marknadschef, Therasorb säger: "Vi är övertygade om att Excorims produkter är ett mycket starkt komplement till vår egen produktlinje. Genom att kombinera Excorims protein A kolonner och monitorer med våra egna produkter, kommer vi att uppnå en synergi som hjälper oss att utveckla marknaden ytterligare." För ytterligare information: Edward C. Wood, VD, COBE BCT Inc., tel.: +1-302-232 6800 Gustav Samuelsson, VD, Excorim AB, tel.: 046-16 97 00, 0708-33 91 80 Holger Beckmann, Marknadschef, Therasorb, tel.: +49-89-32 18 360, +49-171-356 4031 Excorim är ett bolag inom Gambro som specialiserar sig på extrakorporeal immunoadsorption och terapeutisk aferes för behandling av autoimmuna sjukdomar och immuniserade tillstånd. COBE BCT är ett Gambro-företag som specialiserar sig på blodseparation med tillämpning inom transfusionsmedicin, terapeutisk aferes och stamcellsterapi. Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 18 miljarder kronor och ca 17.000 anställda i ett 40- tal länder Therasorb är ett privatägt bolag med fokusering på extrakorporeal immunoadsorption och terapeutisk aferes för behandling av autoimmuna sjukdomar och immuniserade tillstånd såväl som behandling av hyperkolesterolemi ("höga blodfetter").

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.