Flaggningsmeddelande

Gambro AB har sålt 113.323.539 aktier av serie A i ABB AB motsvarande 12,1% av antalet aktier och 16,3% av antalet röster. Gambros innehav uppgår efter försäljningen till 4.462.931 aktier av serie A, motsvarande 0,5% av kapitalet och 0,6% av rösterna. Stockholm den 7 oktober 1998 GAMBRO AB För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Gambro AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 18 miljarder kronor och ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.