Försäljningen av ABB-aktier slutförd

Försäljningen av ABB-aktier slutförd Försäljningen av A-aktier i ABB AB till Gambros aktieägare är nu avslutad. Erbjudandet har skett med rabatt och till ett pris av 55 kronor per aktie. De sålda aktierna, drygt 113 miljoner A-aktier, motsvarar ca 12,1% av kapitalet och ca 16,3% av rösterna i ABB AB, och uppgår till 99,4% av det totala antalet erbjudna aktier. Försäljningen utgör det sista steget i renodlingen av koncernen till ett medicintekniskt företag. Försäljningen har givit en intäkt på ca 6,2 miljarder kronor med en positiv resultateffekt före skatt i koncernen om ca 4,0 miljarder kronor. Den positiva resultateffekten efter skatt beräknas till ca 1,8 miljarder kronor. Skattekostnaden beräknas till ca 2,2 miljarder kronor med tillämpning av den s k schablonregeln och kommer att erläggas i början av 1999. Avyttringen har inneburit ett kontant tillskott (inkl. nyemission) till koncernen, varigenom nettoskulden reduceras med ca 4,3 miljarder kronor (efter antagen skattekostnad). Gambros innehav i ABB AB efter försäljningen uppgår till drygt 4,4 miljoner aktier av serie A, motsvarande 0,5% av kapitalet och 0,6% av rösterna. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Gambro AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 18 miljarder kronor och ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.