Försäljningen av COBE CV slutförs

Försäljningen av COBE CV slutförs Försäljningen av COBE CV, ett företag verksamt inom produkter för hjärtsjukvård, har slutförts. Efter godkännande av konkurrensmyndigheter har försäljningen av Gambros dotterbolag COBE CV till det italienska medicinteknikföretaget Sorin Biomedica avslutats. Försäljningen innebär för Gambro en realisationsvinst på ca 115 MUSD (960 MSEK). COBE CV dekonsolideras i Gambros redovisning per den 1 april 1999. Företaget, som är baserat i Denver, Colorado, USA, har ca 950 anställda och hade 1998 en omsättning på ca 1.150 MSEK (ca 140 MUSD). För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00010/bit0002.doc

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar