Gambro etablerar kliniksamarbete i Connecticut, USA

Gambro etablerar kliniksamarbete i Connecticut, USA Gambro har genom sitt amerikanska dotterbolag Gambro Healthcare etablerat ett kliniksamarbete med Backus Dialysis Corporation, ett helägt dotterbolag till The William W. Backus Hospital. Samarbetet sker i form av ett joint-venture som ger dialysvård till över 115 patienter i Norwich-området, Connecticut, USA. Vården ges vid sjukhusets klinik. Genom detta samarbete befäster Gambro sin ledande position inom dialysvården i delstaten Connecticut. "Detta samarbete ingår i vår strategiska satsning på att stärka vårt nätverk av dialyskliniker i Connecticut. Backus Dialysis Corporation har ett gott renommé inom dialysvården i Norwich-området," säger Mats Wahlström, President, Gambro Healthcare. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 43.200 patienter behandlas i 581 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar