Gambro fortsätter att expandera i USA

Gambro fortsätter att expandera i USA Gambro har, genom dotterbolaget GAMBRO Healthcare, förvärvat dialys- verksamheter ägda av USHAWL, Inc. och Century Dialysis Corporation. Dessa är helägda dotterbolag till Salick Health Care, Inc., verksamt inom dialys- och cancerbehandling. USHAWL driver 12 dialyskliniker med ca 900 patienter i södra Kalifornien i områdena Los Angeles, Orange, Riverside och San Bernadino. Century driver i samma område sjukhusbaserad dialysvård i samarbete med mer än 25 sjukhus inklusive Cedars Sinai Medical Center. Gambro ger, efter detta förvärv, dialysvård till ca 3.500 patienter i 42 kliniker i södra Kalifornien. "Detta är ett viktigt förvärv", säger Mats Wahlström, vice VD i Gambro och ansvarig för affärsområde Njursjukvård. "Dialysvårdsverksamheten inom Salick Health Care uppfyller våra mycket höga krav på kvalitet. Förvärvet är ett viktigt steg i vår expansion där vi strategiskt och selektivt stärker vår ledande position." Gambro är en av USAs ledande vårdgivare inom njursjukvården och ger i 478 kliniker vård till ca 35.200 patienter. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är världens näst största vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 41.800 patienter behandlas i 569 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialysvätskor. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00030/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00030/bit0002.doc

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar