Gambro förvärvar kliniker i Portugal

Gambro förvärvar kliniker i Portugal Gambro fortsätter att expandera dialysklinikverksamheten i Europa genom för- värv av kliniker i Portugal. Gambro har förvärvat Medicassis i Lissabon bestå- ende av två dialyskliniker med totalt 260 patienter. Förvärvet sker genom det portugisiska dotterbolaget Gambro Lda., som därigenom befäster sin ledande ställning på den portugisiska dialysklinikmarknaden. Gambro Lda. förvärvade under 1998 Centro Hemodialysis do Lumiar i Lissabon med 160 patienter. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är världens näst största vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 41.500 patienter behandlas i 568 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialysvätskor. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 19 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00070/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00070/bit0002.doc

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar