Gambro förvärvar kliniker i Ungern

Gambro förvärvar kliniker i Ungern Gambro har förvärvat det utestående 2/3-ägandet i fyra dialyskliniker i Ungern från den tidigare partnern. Klinikerna ger vård till ca 200 patienter. Genom förvärvet stärker Gambro sin position inom njursjukvården på den viktiga ungerska marknaden. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 43.200 patienter behandlas i 581 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar