Gambro förvärvarfyra dialyskliniker i Mellanvästern, USA

Gambro förvärvar fyra dialyskliniker i Mellanvästern, USA Gambro har genom sitt amerikanska dotterbolag Gambro Healthcare förvärvat fyra dialyskliniker i Mellanvästern, USA vilka ger dialysvård till ca 625 pati- enter. Gambro är en av USA:s ledande vårdgivare inom njursjukvården och ger i 484 kliniker vård till ca 36.500 patienter i 33 stater samt District of Columbia. Gambro kommer att fortsätta att expandera sin klinikverksamhet, inklusive ytterligare förvärv av kliniker. På grund av det kommande millennieskiftet och därmed relaterade försiktighetsåtgärder, kommer emellertid inga ytterligare förvärv att slutföras före årsskiftet. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 43.200 patienter behandlas i ca 580 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar