Gambro i allians med HemaSure

Gambro i allians med HemaSure Gambro investerar 9 MUSD i HemaSure genom en "private placement". Dotter- bolaget COBE BCT får utökade försäljningsrättigheter till HemaSures blodfilter. Gambro har genom en "private placement" genomfört en investering i HemaSure Inc. (OTC BB:HMSR) samtidigt som den tidigare överenskommelsen om försälj- ningsrättigheter mellan HemaSure och Gambros COBE BCT ändras. COBE BCT är ett helägt dotterbolag till Gambro. Det ägs genom COBE Laboratories Inc., Gambros holdingbolag för dotterbolagen i USA. Gambro har investerat 9 MUSD i utbyte mot 4,5 miljoner aktier i HemaSure, vilket ger Gambro ett ägande på 30,2% (före inlösen av optioner och options- bevis). Enligt avtalet har Gambro också en option som ger rätt till förvärv av ytterligare aktier i HemaSure till ett värde av 3 MUSD. Utnyttjas denna option kommer priset att baseras på ett genomsnittligt marknadspris på HemaSure- aktien. Optionen löper mellan 1999-08-03 och 2000-05-03. Avtalet ger också rätt till styrelserepresentation m m i proportion till ägandet. Det innefattar också olika rättigheter, stilleståndsöverenskommelser samt avtal som garanterar Gambros ägarandel. Avtalet om försäljningsrättigheter mellan COBE BCT och HemaSure har utökats, vilket ger COBE BCT globala rättigheter att sälja HemaSures produkter. Försäljning till det amerikanska Röda Korset är dock undantagen och kommer även fortsättningsvis att ske genom HemaSure enligt tidigare avtal. "Det filtersystem (r\LS) som HemaSure producerar är ett utmärkt komplement till våra produkter för transfusionsmedicin av två skäl", säger Ed Wood, President, COBE BCT. "Dels är det en mycket bra produkt i sig och kan introduceras i ett läge då blodcentralerna tar ett allt större ansvar för att kunna förse sjukhusen med blodkomponenter av högsta kvalitet och renade från vita blodkroppar. Dels är det också en mycket viktig del i blodinsamlingssystemet Trima, som vi nyligen introducerat och som ger våra kunder möjlighet att framställa röda blodkroppar med högsta kvalitet." "Blodcentraler runt om i världen står inför utmaningen att producera mer blod- komponenter av högre kvalitet utgående från en bas av donatorer som tyvärr inte utvecklas i takt med patienternas behov. Ny teknik, som vårt blodinsam- lingssystem Trima och HemaSures filtersystem r/LS, kommer att göra det möjligt att ge patienterna vad de behöver utan att kompromissa med kvaliteten." "Vi är mycket nöjda med det avtal om finansiering som vi slutit med COBE BCT, som har en världsledande position inom automatiska blodkomponentsystem", säger Jack McGuire, President, HemaSure. "Detta ger oss den finansiella styrka som krävs och ger oss möjlighet att introducera vårt filtersystem för röda blodkroppar i USA efter att vi fått godkännande av US Food and Drug Administration (FDA) enligt 510(k)." HemaSure Inc. utvecklar och tillverkar innovativa filterteknologier för insamling och separation av blodkomponenter. Företaget är baserat i Massachusetts, USA och har 45 anställda. COBE BCT är en världsledande tillverkare av system och produkter för insamling och separation av blod för blodcentraler och sjukhus. COBE BCT är ett helägt dotterbolag till Gambro. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är världens näst största vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 40.500 patienter behandlas i 554 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialysvätskor. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 19 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar