Gambro stärker koncernidentiteten - COBE BCT blir Gambro BCT

Gambro stärker koncernidentiteten - COBE BCT blir Gambro BCT Gambro stärker den koncerngemensamma identiteten. Affärsområde COBE BCT byter namn till Gambro BCT. Här ingår produkter och system för insamling, rening och lagring av blodkomponenter vid blodcentraler och blodbanker. Den omfattar också terapeutisk användning av blodkomponenter och stamcellsterapi. Namnen på Gambros två andra affärsområden har också ändrats. Gambro har globalt ledande positioner inom koncernens tre affärsområden: Gambro Healthcare, Gambro Renal Products och Gambro BCT. Gambro Healthcare, som omsätter ca 10 miljarder SEK, ger vård till ca 44.000 njursjuka patienter i ca 585 kliniker över hela världen. Kliniker i USA ger vård till ca 36.800 patienter, i Europa till ca 3.800 och i resten av världen till ca 3.700 patienter. Vården omfattar såväl hemodialys, peritonealdialys, akutdialys som transplantation. Antalet anställda är ca 10.000. Gambro Renal Products omsätter ca 8 miljarder SEK och omfattar produkter och system för hemodialys, peritonealdialys och akutdialys som säljs under starka varumärken. Produkterna innefattar filter, dialysmaskiner och - lösningar samt blodslangar och vattenreningsutrustningar. Försäljningen sker i 80 länder med egna försäljningsbolag i 30 länder. Tillverkningen sker i 11 länder med centra för produktutveckling i Tyskland, Italien och Sverige. Antalet anställda är ca 6.000. Gambro BCT omsätter ca 1.3 miljarder SEK och omfattar två segment - Blood Bank Technology och Therapeutic Specialties. I Blood Bank Technology ingår produkter och system för insamling, rening och lagring av blodkomponenter för blodcentraler och blodbanker. Här ingår produkter för automatisk insamling av blodkomponenter, teknik för att separera blodet i dess komponenter (aferes) och filter för att rena röda blodkroppar från vita blodkroppar samt informationssystem för blodcentraler och blodbanker. Therapeutic Specialties innefattar terapeutisk aferes och stamcellsterapi. Blood Bank Technology står för ca 75% av omsättningen och Therapeutic Specialties för resterande 25%. Antalet anställda är ca 1.000. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 44.000 patienter behandlas i 581 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar