Gambro vann skattemål

Gambro vann skattemål I en dom i Länsrätten har Regeringsrättens förhandsbesked angående det skattemässiga anskaffningsvärdet på tidigare sålda ABB-aktier bekräftats. Domen innebär att Gambro ges tillgång till ett underskottsavdrag om ca 2.182 MSEK med en skatteeffekt på 611 MSEK. Tillsammans med en tidigare dom motsvarar detta en skattebesparing på 894 MSEK, vilken kommer att resultatmässigt redovisas i fjärde kvartalet 2003. Årets dom ger ingen kassaflödeseffekt 2003, utan den kommer att reducera kommande års skattebetalningar. Domen kan komma att överklagas. Anskaffningsvärdet för ABB-aktierna har tidigare ifrågasatts av skattemyndigheterna. I årsredovisningen för 2002 har Gambro lämnat information avseende anskaffningsvärdet för dessa ABB-aktier. För ytterligare information kontakta: Lars Granlöf, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-613 65 48, 070-513 65 48 Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar