Halvårsrapport januari - juni 2003

Halvårsrapport januari - juni 2003 · Omsättningen ökade med 8% valutajusterat, i linje med koncernens målsättning · Rörelseresultatet, EBITDA, ökade med 11% valutajusterat · Resultat före skatt, EBT, ökade med 76% · Vinsten per aktie ökade till 0,98 SEK (0,39) · Starkt operativt kassaflöde på 582 MSEK (480) MSEK Kv2 Valuta- jan-juni Valuta- 2003 2002 Nomin justerat 2003 2002 Nomin justerat ellt ellt Omsättning 6 527 7 053 -7% +7% 13 036 13 962 -7% +8% EBITDA 1 100 1 126 -2% +10% 2 206 2 232 -1% +11% EBITDA- 16,9% 16,0% 16,9% 16,0% marginal EBT 493 238 +107% 856 486 +76% EBT- 7,6% 3,4% 6,6% 3,5% marginal Operativt 301 336 -10% 582 480 +21% kassaflöde Vinst per 0,58 0,13 +333% 0,98 0,39 +150% aktie, SEK Kontantvinst 2,49 2,21 +13% 4,88 4,56 +7% per aktie, SEK Viktiga händelser under andra kvartalet: · Gambro Healthcare redovisade en valutajusterad omsättningstillväxt på 9%. Detta innefattar 261 USD (2002 Kv2: 252) i intäkt per behandling i USA. 5 MSEK i laboratorieintäkter från tidigare perioder har redovisats under kvartalet. Dessutom har 21 MSEK för återförda avsättningar för kundfordringar (ingår inte i intäkt per behandling) påverkat omsättningen positivt under kvartalet. Gambro Renal Products och Gambro BCT uppvisade en valutajusterade tillväxt på 5% vardera. · Koncernens EBITDA-marginal uppgick till 16,9% (16,0%), vilket är en klar förbättring jämfört med det andra kvartalet föregående år. Här ingår förbättringar inom alla affärsområden med Gambro Healthcare på 15,5% (14,7%), Gambro Renal Products 18,8% (18,3%) och Gambro BCT 25,2% (20,2%). · Vinsten per aktie förbättrades väsentligt till 0,58 SEK (0,13) tack vare goda resultat i verksamheten och ett positivt finansnetto på +51 MSEK (-172). · Fortsatt minskning av nettoskulden, som minskade med 374 MSEK från första kvartalet 2003 till 7 632 MSEK (juni 2002: 9 608 MSEK). "Vi fortsätter att uppvisa resultat både vad gäller förbättringar operativt och finansiellt, vilka har varit prioriterade områden. Omsättningen ligger i linje med eller något över marknadens tillväxt, men vi är inte helt nöjda eftersom vi har högre ambitioner", säger Sören Mellstig, Gambros VD och koncernchef. Stockholm 25 juli 2003 Sören Mellstig VD och koncernchef Denna rapport har inte granskats av koncernens revisorer FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 48 Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Pia Irell, chef för Investor Relations, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Kevin Smith, VD Gambro Inc., Investor Relations USA, tel. +1 303 231 4750 TELEFONKONFERENS OCH WEBBUTSÄNDNING Bolaget kommer att hålla en telefonkonferens och en webbutsändning för att presentera resultatet för det första kvartalet i dag klockan 16:00. +44 (0)20 7162 0195 (samtal från Europa), +1 334 323 6203 (samtal från USA). Information om webbutsändningen finns på Gambros webbplats www.gambro.com/investors/. KALENDER 24 okt 2003 Delårsrapport januari-september 2003 10 feb 2004 Bokslutsrapport, januari-december 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar