HemaSure Inc. och COBE BCT stämmer Pall Corporation i en patenttvist

HemaSure Inc. och COBE BCT stämmer Pall Corporation i en patenttvist Gambros dotterbolag COBE BCT har i en patenttvist tillsammans med HemaSure Inc. stämt det amerikanska bolaget Pall Corporation inför den federala domstolen i Denver, Coloraro. COBE BCT och HemaSure vill att domstolen bekräftar att det leukoreduktionsfilter, r\LS , som tillverkas av HemaSure och som säljs av COBE BCT inte inkräktar på patent som innehas av Pall Corpora- tion. Pall har nyligen uttryckt klagan gentemot COBE och HemaSure genom en stämning i Eastern District of New York. I denna stämning hävdas att COBE och HemaSure inkräktar på ett av de patent som tas upp inför domstolen i Denver. Filtret, r\LS , ökar säkerheten vid blodtransfusion genom att oönskade vita blodkroppar avlägsnas från de röda blodkropparna. Filtret har utvecklats speciellt för att ge blodcentralerna en produkt av högsta kvalitet för att kunna filtrera de röda blodkropparna inför lagring i en blodbank. Tester utförda av COBE BCT visar att vita blodkroppar effektivt avlägsnas när röda blodkroppar filtreras med HemaSures filter i kombination med COBEs system för insamling av blodkomponenter, Trima , som förra året godkändes av US Food and Drug Administration, FDA. Trima är ett avancerat system som används av blodcentraler för att insamla skilda blodkomponenter som blodplättar, plasma och röda blodkroppar. Dessa används för olika medicinska behandlingar. På basis av COBEs tester ingick HemaSure och COBE i fjol ett avtal som gav COBE exklusiva försäljningsrättigheter för HemaSures produkter, inklusive r/LS-filtret, utanför USA och Kina. Produkten, som säljs som COBE r/LS filter, introduceras f n på marknaden. Pall söker förhindra COBE att använda HemaSures filter, detta genom att hävda patentintrång. COBE och HemaSure har nu vänt sig till domstol för att få be- kräftat att något sådant intrång ej föreligger. COBE BCT, Lakewood, Colorado har en världsledande position inom system och produkter för blodcentraler och sjukhus för insamling, separation och behandling av blodkomponenter. HemaSure, Inc., Marlborough, Massachusetts är ett utvecklingsbolag fokuserat på utveckling av blodfilter för användning av blodcentraler och sjukhus. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är världens näst största vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 40.500 patienter behandlas i 554 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialysvätskor. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 19 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar