Kommuniké vid Gambros bolagsstämma den 27 mars 2000

Kommuniké vid Gambros bolagsstämma den 27 mars 2000 Styrelse Claes Dahlbäck, Gösta Gahrton, Peter H Grassmann, Juha P Kokko, Mikael Lilius, Håkan Mogren, Sven Nyman och Björn Svedberg omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Håkan Mogren till vice ordförande. Utdelning Stämman beslutade om utdelning för 1999 med 1:10 SEK per aktie med avstämningsdag den 30 mars 2000. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning utsändas från VPC den 4 april 2000. Förvärv och överlåtelse av egna aktier De föreslagna bemyndigandena för förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes. I korthet innefattar detta ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med vissa villkor samt om överlåtelse av egna aktier i enlighet med vissa villkor. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar