Mats Wahlström lämnar Gambro

Mats Wahlström lämnar Gambro Mats Wahlström, vice VD och ansvarig för Gambro Healthcare (affärsområde Njursjukvård) kommer på egen begäran att lämna Gambro. Han kommer att lämna koncernen i samband med bokslutet för 1999, den 23 februari 2000. Mats Wahlström har varit anställd i Gambro sedan 1983. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Anna Augustson, European Investor Relations Manager, tel. 08-613 65 35, 070-513 65 34 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi (BCT). Gambro är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka. Ca 43.200 patienter behandlas i 581 kliniker över hela världen. Njursjukvårdsprodukterna består främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar