Nominering av styrelseledamöter i Gambro AB inför bolagsstämman 2004

Nominering av styrelseledamöter i Gambro AB inför bolagsstämman 2004 I enlighet med beslut vid Gambros bolagsstämma den 10 april 2003 meddelas härmed de största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordförande Claes Dahlbäck, som representerar Investor AB, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanter: Peter Rudman, Nordeas fonder Lars Otterbäck, Alecta Sten Kottmeier, AMF Pension Ordinarie bolagsstämma för Gambro AB kommer att hållas tisdagen den 13 april 2004. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gambro styrelse kan vända sig till Gambros styrelseordförande Claes Dahlbäck, tillika Investors styrelseordförande, på e-mail; chairman@investorab.com GAMBRO AB För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar