Gaming Corps - Delårsrapport Q3 2016

Perioden 1 januari - 30 september 2016

Kommentar till delårsrapporten – VD Magnus Kolaas

Att rätta mun efter matsäcken är ett gammalt ordspråk som passar väl in i pågående omstrukturering av Gaming Corps. Perioden har präglats av analys kring nödvändiga besparingar då det episodbaserade äventyrsspelet The Descendant försäljningsmässigt långt ifrån har motsvarat förväntningarna. Att vända det negativa kassaflödet från verksamheten är naturligtvis av avgörande betydelse för ett bolag som Gaming Corps. Det första steget har varit att minska på kontors- och personalkostnader. Hyresavtalet i Uppsala har sagts upp och personalen varslats. Besparingen bedöms under de närmsta 12 månaderna kunna uppgå till maximalt 9,2MSEK inklusive avvecklingskostnaderna.

Med emissionslikviden från den nyligen avslutade företrädesemissionen har styrelse och ledning gjort bedömningen att nyligen förvärvade Red Fly Studio i Austin har betydligt större förutsättningar att skapa ett positivt kassaflöde på koncernnivå genom dess spelportfölj som är relativt nära lansering. En neddragning i Uppsala frigör ytterligare likviditet och ökar därmed möjligheterna till framgångsrika spelsläpp. Gaming Corps långsiktiga strategi är dock att ha fler utvecklingsstudios för att bättre kunna balansera verksamheten.  

Först ut är mobilsspelet Real Madrid Slam Dunk som kommer att lanseras i en första version under Q1 2017. Utvecklingsteamet i Austin arbetar också hårt för att få fram en betaversion av Tails of Valor. Den bedöms kunna presenteras för spelförläggare i slutet av Q1, början av Q2 2017.

Magnus Kolaas, VD Gaming Corps AB

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

--

Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information sm Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl 12.00 CET

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar