Gaming Corps AB - Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016

Helåret och ärde kvartalet i sammandrag 

 • Omsättningen uppgick ackumulerat till 0,202 MSEK (0,127 MSEK). Omsättningen uppgick till 0,054 MSEK (-0,005MSEK) under det ärde kvartalet.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till – 30,10 MSEK (-16,90 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –5,89 MSEK (-5,33MSEK) under det ärde kvartalet.
   
 • Resultat efter nansiella poster uppgick ackumulerat till – 30,24 MSEK (-25,32 MSEK). Resultat efter nansiella poster uppgick till –5,94MSEK (-13,20 MSEK) under det ärde kvartalet.
   
 • Styrelsen för Gaming Corps meddelade den 17 oktober att villkorat avtal ingåtts om att förvärva samtliga aktier i det Texasbaserade spelbolaget Red Fly Studio Inc. Förvärvet godkändes av bolagsstämma den 17 november.
   
 • Den ärde episoden av äventyrsspelet The Descendent släpptes den 20 oktober.
   
 • Gaming Corps varslade personal i Uppsala i början av november och meddelade den 28 november att studion i Uppsala stängs, varpå all spelutveckling förläggs till Austin, Texas. Grundaren och förre Vd:n, Nicklas Dunham, lämnade samtidigt sin operativa befattning i Bolaget.
   
 • Gaming Corps och Mail.ru ingick distributionsavtal för The Descendant i mitten av november.
   
 • Den femte och sista episoden av äventyrsspelet The Descendent släpptes den 5 december.
   
 • Gaming Corps meddelade den 7 december att Red Fly ingått avtal med PDP, Nordamerikas ledande tillverkare av tillbehör till dator- och TV-spel, avseende framtagande av prototyper.
   
 • Gaming Corps och Mïcriods ingick licens- och distributionsavtal för The Descendant i mitten av december.
   
 • Soft-launch av Real Madrid Slam Dunk inleddes den 9 februari i Mexiko och Australien.
   
 • Gaming Corps säkrade nansiering upp till 91 MSEK genom fonden GEM den 27 februari.
   

Med ”Bolaget” eller ”Gaming Corps” avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att o entligtgöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord- ning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för o entlig- görande den 23 februari 2017 kl. 17.00 CET.

Om bolaget:

Gaming Corps AB utvecklar datorspel baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certi ed Adviser är Remium. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar