Gaming Corps avropar första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM

Gaming Corps har idag formellt begärt en första utbetalning från GEM Global Yield Fund i enlighet med det investeringsavtal, uppgående till maximalt 91 miljoner kronor, som ingicks med GEM under februari 2017.

GEM har bekräftat att begäran accepterats och att teckning av nya aktier kommer att ske. Antalet aktier som Gaming Corps begäran omfattar är 3 070 000 aktier. Det slutliga antalet aktier som GEM kommer att teckna liksom priset per aktie avgörs av handeln under de nästkommande 15 handelsdagarna. 

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

www.gamingcorps.com

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 16.45 CET.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar