Gaming Corps byter till en förvärvsstrategi – Som ett led i detta har bolaget säkrat en investering på upp till 91 MSEK.

För att kunna förverkliga den nya strategin har bolaget slutit avtal med Global Yield Fund (GEM), där GEM förbinder sig att investera upp till 91 MSEK under de kommande tre åren.

” Gaming Corps nya förvärvsstrategi innebär att bolaget nu aktivt arbetar med att analysera ett antal potentiella förvärv. Med GEM:s investering finns nu möjligheten att förverkliga strategin. De bolag vi tittar på skall ha framgångsrika IPn i sin portfölj, erfarenhet av konsolspel, virtual reality spel och gärna mobilspel samt ha en sund intäktsbas”, säger Magnus Kolaas, Gaming Corps VD, och fortsätter:

”Vi har goda förutsättningar att lyckas med strategin då vi har ett team på huvudkontoret som har lång erfarenhet av utvärdering och utveckling av spelstudios. Vår studio i Austin äger också ett antal intressanta IPn som vi nu kan utveckla med hjälp av GEM:s kapital. Vår ambition är att kunna presentera en första affär senast under sommaren 2017”, avslutar Kolaas.

Avtalet ger Gaming Corps möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Gaming Corps från GEM genom riktade nyemissioner. Storleken på en enskild nyemission, som sker efter påkallande av Gaming Corps, baseras på den genomsnittliga handelsvolymen i Gaming Corps-aktien under en period av 15 handelsdagar före påkallandet.

Emissionspriset per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90 % av den genomsnittliga aktiekursen under en period av 15 handelsdagar efter det att påkallande har skett. Antalet nyemissioner som kan ske är inte begränsat.

Kort om GEM Global Yield Fund

Global Emerging Markets (GEM), www.gemny.com, grundades 1991. GEM är en $3,4-miljarders investeringsgrupp som har genomfört 365 transaktioner i 65 länder. Företaget är en alternativ investeringsgrupp som hanterar en mängd olika investeringsinstrument över hela världen. GEM:s fonder inkluderar: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India och VC Bank/GEM Mena Fund*.

*GEM lämnade både sina LP(Limited Partnership)- och GP(General Partnership)-andelar under Q1 2010. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar