Gaming Corps erhåller utbetalning från nyemissionen enligt det investeringsavtal man signerade med GEM Global Yield Fund

Gaming corpes har den 6 april meddelat att man enligt det investeringsavtal Gaming Corps ingick med GEM i februari 2017, aktiverat det första avropet om 3070 000 aktier. 

Enligt avtalet bstäms den faktiska volymen av en genomsnittlig handelsvolym som mäts 15 dagar efter det att avropp skett, priset sätts efter en ytterligare 15 dagars period. Utfallet av detta är nu att GEM har betalat för en teckning av 1 535 000 aktier till pris av 0:568 sek/aktie.

Gaming Corps kommer vid eventuella framtida emissioner från GEM att kommunicera både så som det gjordes i februari innan, samt det verkliga fallet efteråt.  

General inquiries:
Email: info@gamingcorps.com

IR- och press:
Email: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information somGaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 11.00 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar