Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemissioner om ca 2,6 MSEK. 

Kvittningsemissionerna riktades till Big M Consulting AB och Marcus Andersson som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.623.719,54 SEK, mot Gaming Corps. Totalt tecknades 6.030.444 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,435 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionerna uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 12.226.989 SEK fördelat över 133.518.852 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 2,03 procent jämfört med aktiens stängningskurs i måndags, den 9 april 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 4,52 procent.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 17.00 CET.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar