Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat och genomfört en kvittningsemission om 2.475.334 SEK. 

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 0,446754 SEK per aktie, varvid 5.540.705 nya aktier emitteras. Emissionen riktades till Marcus Andersson som kvittat sin fordran mot Gaming Corps i dess helhet. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 5.216,018,836 SEK fördelat över 56.958.957 aktier. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 14.00 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar