Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK.

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemission om 3 MSEK samt en kontant nyemission om ca 2 MSEK. 

Kvittningsemissionen riktades till Gotlandshus AB, Gavin Property Ltd, Modelio Equity AB samt Johan Svensson som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 3 MSEK, mot Gaming Corps i dess helhet. Den kontanta nyemissionen om 2.000.220 SEK tecknades av Raging Bull Invest AB, Gotlandshus AB samt Johan Svensson. Samtliga aktier tecknades till en teckningskurs om 0,34. Efter registrering av nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 6.562.767 SEK fördelat över 71.665.485 aktier.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 aug 2017 kl. 14.30 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar