Gaming Corps ingår avtal med Citizen 5

Spelutvecklaren Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) kan idag tillkännage ett avtal som innebär att bolaget agerar underleverantör åt amerikanska Citizen 5.

Det avtal som just tecknats mellan Gaming Corps och Citizen 5 ("C5") omfattar konceptdesign, animering och kod till delar av ett av C5:s kommande spelprojekt.

Uppdragets första delprojekt, som löper parallellt med det "work for hire"-uppdrag som påbörjas med omedelbar verkan och har ett startvärde , är värt ca 700 000 kr.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 16.00 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar