Gaming Corps tillkännager avsiktsförklaring om ny finansieringslösning

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) och investeringsfonden Bracknor har skrivit under en avsiktsförklaring om en finansieringslösning på upp till 2,8 MEUR i form av konvertibler.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR, dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för de konvertibellån med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för dessa aktier är satt till 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar efter påkallande av varje enskild konvertibel. 

Om Bracknor:
Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai (Förenade Arabemiraten) som investerar globalt i små och medelstora företag med en unik konkurrensfördel och verklig potential. Bracknor förser dessa företag med rörelsekapital eller tillväxtkapital för att utveckla och sätta igång deras tillväxt.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.45 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar