Gaming Corps VD och grundare tecknar 39 999 aktier à 10kr via optionsprogram

Gaming Corps grundare och storägare Nicklas Dunham (VD) och Jens Larsson (Creative Director) har via sitt gemensamma bolag, Dunham Sweden AB, tecknat 39.999 aktier med stöd av innehavda optionsrätter. Optionsprogrammet som riktades till 13 personer berättigade totalt till nyteckning av 300.000 aktier beslutades i december 2014 och har en löptid till och med den 31 januari 2016. Teckningskursen är 10 kr per aktie.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

--

Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar