Gapwaves hoppas kunna starta strategiska kundprojekt inom bilradar under andra halvåret 2018

Gapwaves har under våren genomfört en förstudie inom bilradar tillsammans med MobilityXlab och under andra kvartalet har intresset ökat från flera av de största tillverkarna av bilradar. ”Vi ser nu ett väldigt konkret intresse för vår teknologi och tillverkarna av bilradar förstår väldigt väl vilken skillnad vår teknologi kan göra. Jag är ganska säker på att vi kommer att vara igång med utvecklingssamarbeten med syfte att ta fram en färdig produkt under hösten 2018”, säger Lars-Inge Sjöqvist VD på Gapwaves.

Efter att det europeiska organet för säkerhetsklassificering av bilar, EURO NCAP, annonserade att bilar som ska få fem stjärnor i deras tester från 2020 måste vara utrustade med aktiva säkerhetssystem har det blivit tydligt att marknaden för bilradar förväntas växa kraftigt under kommande år. Bilradartillverkarna brottas samtidigt med både tekniska och produktionsmässiga utmaningar kopplade till millimetervågsprodukter då bilradar vanligtvis opererar på frekvensområdet 77 GHz.

I utvecklingen av en plattform för antenner till 77 GHz radar har Gapwaves nu ett nära samarbete med en större tillverkare av chip för styrning av radarmoduler. Detta samarbete ger möjlighet att utveckla en komplett radarenhet där Gapwaves antenn och övergång från kretskort kan verifieras och demonstreras i en fungerande prototyp. Chipet utgör hjärtat i en radarmodul och styr och behandlar signalerna i en radar. Utmaningarna i att ta fram system för millimetervågor för användning inom både bilradar och telekom är till stor del kopplat till integrationen av chipset och antenn. De tillverkare som idag tagit fram chip att använda i 77 GHz lösningar är i absolut framkant inom sin industrigren och utgör en viktig partner för Gapwaves.  

”Vi arbetar just nu för fullt med att navigera rätt på marknaden samt för att hitta rätt kommersiella förutsättningar i våra kunddialoger. Den teknologi som utvecklas idag kommer att vara på marknaden tidigast 2020 och det är därför viktigt att finna en bra kombination av långsiktigt strategiskt utvecklingssamarbete och kommersiella förutsättningar för att våra investeringar ska ge bra avkastning” avslutar Lars-Inge Sjöqvist.

Läs gärna mer om marknaden för bilradar i en undersökning genomförd av Grand View Research samt om hur nya modellen av Audi A6, som kan fås med fyra kortdistans- och en långdistansradar, erbjuder aktiva säkerhetssystem med hjälp av radar.

Länk till Grand View Research: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-automotive-radar-market 

Länk till Teknikens Värld om Audi A6: http://teknikensvarld.se/officiell-nya-audi-a6-595876/ 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: + 46 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar: