Konvertering av teckningsoptioner TO1 till B-aktier i Gapwaves AB

Från den 1 november till 28 november har innehavare av teckningsoptioner (Nasdaq: GAPW TO1B) möjlighet att för två optioner teckna sig för en B-aktie a 7,50 kr. Vid full konvertering kommer Gapwaves tillföras 23,6 mkr minus transaktionskostnader genom att 3 149 998 B-aktier emitteras. Utspädningseffekten vid full konvertering blir 21,3%.

För optioner som är direktregistrerade sker konvertering genom att anmälningssedel och likvid är Aktieinvest tillhanda senast 30 november. Anmälningssedel finns att hämta på Gapwaves hemsida www.gapwaves.com/investors under fliken Dokument och Länkar. Innehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade (depå) tecknar enligt instruktion från bank eller förvaltare. 

Gapwaves utvecklas för tillfället i rask takt och likviden som tillförs genom emissionen kommer att användas till den fortsatta utvecklingen av antenner byggda på gapvågledarteknologi. Närmast i tiden ligger att färdigställa utvecklingen av E-bandsantennen och att öka farten i utvecklingen av antenner för 5G basstationer. Under 2018 kommer utvärderingen av hur Gapwaves teknik kan göra skillnad inom automotive fortsätta samtidigt som forskning pågår runt Bowtie-tekniken för antenner i mobila enheter. Gapwaves resa har bara börjat och vi ser fram emot att välkomna dig som äger optioner som aktieägare i Gapwaves. 

Göteborg den 1 november 2017 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta CFO Per Andersson. 

Telefonnummer: 0709 395 327 

E-post: per.andersson@gapwaves.com 

Om Gapwaves AB 

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera